ΠΟΙΟΙ  ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1989 από μια ομάδα Μηχανικών με ιδιαίτερη εμπειρία στη σχεδίαση μονάδων επεξεργασίας τροφίμων και στον πρωτογενή τομέα ζωικής παραγωγής, ενώ παράλληλα πλαισιώνεται και από επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (κτηνιάτρους –υγιεινολόγους τροφίμων, τεχνολόγους τροφίμων, κλπ.), ώστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες και εγγυημένες υπηρεσίες στη Βιομηχανία.
Μέχρι σήμερα η εταιρία μας έχει σχεδιάσει, μελετήσει και επιβλέψει δεκάδες σχετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στην πορεία υλοποίησης των έργων διαπιστώσαμε την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένης εταιρείας, η οποία θα ασχολείται με την αξιοποίηση των οργανικών υποπροϊόντων, τόσο της Βιομηχανίας τροφίμων (ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα), όσο και των πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (υγρά και στερεά λύματα). Κύριος σκοπός της νέας αυτής εταιρείας είναι η σωστή διαχείριση των υποπροϊόντων, ώστε να πάψουν να αποτελούν πρόβλημα και κόστος για τις επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα, να επιφέρουν ΚΕΡΔΟΣ, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, όπως άλλωστε συμβαίνει χρόνια τώρα στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί και το δεύτερο σκέλος της δραστηριότητάς μας, όπου σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού προσφέρουμε ΛΥΣΕΙΣ για κάθε είδος οργανικού φυτικού ή ζωικού υποπροϊόντος.