1-ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευή μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων της εταιρείας στην Καβάλα . Ολοκληρώθηκε.
 
2-ΘΡΑΚΗ  Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering)  της εταιρείας στην Κομοτηνή. Ολοκληρώθηκε.
 
3-Β.Ι.Κ.Η Α.Ε. : Προμήθεια εξοπλισμού και επίβλεψη εγκατάστασης μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S)   της εταιρείας στον Δ.Φιλιππιάδας. Ολοκληρώθηκε.
 
4-ΜΑΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευή μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S) της εταιρείας στη Πτολεμαΐδα. Ολοκληρώθηκε.
 
5-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΒΑΣΙΛΗΣ- ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering)   της εταιρείας. Ολοκληρώθηκε.
 
6-ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S)   της εταιρείας στη Χαλάστρα Θεσ/κης. Ολοκληρώθηκε.
 
7-ΚΙΡΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S) της εταιρείας στη Βόνιτσα. Ολοκληρώθηκε.
 
8-ΜΑΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε.: Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη, επίβλεψη εκσυγχρονισμού σφαγείου, τυποποιητηρίου κρέατος και ολοκλήρωση μονάδας  Rendering. Υπό έγκριση.
 
9-ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε. : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S)   της εταιρείας . Ολοκληρώθηκε.
 
10-ΓΙΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων  της εταιρείας στην Καστοριά. Υπό έγκριση.
 
11-ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Ο.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering) της εταιρείας  στην Τρίπολη. Ολοκληρώθηκε.
 
12-Π. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.:  Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering) της εταιρείας . Ολοκληρώθηκε.
 
13-ΑΦΟΙ ΤΑΧΜΑΖΙΔΗ – ΚΡΕΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering)  της εταιρείας. Ολοκληρώθηκε.
 
14-ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ – ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε. : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια και κατασκευή μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S)   της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
15-ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering)  της εταιρείας. Ολοκληρώθηκε.
 
16-ΦΑΣΟΥΛΑΣ Α. – ΝΤΟΥΦΑΣ Δ. Ο.Ε. : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering)  της εταιρείας στο Ν. Λαρίσης . Ολοκληρώθηκε.
 
17-Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Λαμπρινό Ξάνθης) : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S)   της εταιρείας στην Ξάνθη. Ολοκληρώθηκε.
 
18-ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ: Αρχική σχεδίαση και προκαταρκτικές μελέτες για την εγκατάσταση μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων στη Νεάπολη γέφυρα Αχελώου. Ολοκληρώθηκε.
 
19-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής και εκσυγχρονισμός σφαγείου στο Ν.Κιλκίς. Ολοκληρώθηκε.