1-ΑΦΟΙ ΤΑΧΜΑΖΙΔΗ ΚΡΕΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.:  Ίδρυση μονάδας παραγωγής Compost στο Κολχικό Λαγκαδά. Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη της μονάδας. Υπό κατασκευή.
 
2-Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. : Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας παραγωγής Compost στα Σφαγεία Σκύδρας. Υπό κατασκευή.
 
3-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. ST "ANSY Α.Ε.": Μονάδα κομποστοποίησης, μονάδα παραγωγής βιοαερίου, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, μονάδα θερμικής αδρανοποίησης με αποτεφρωτήρα.
 
4-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Μονάδα παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων & εδαφοβελτιωτικών με κομποστοποίηση βιομάζας & αποβλήτων.