1-ΚΡΕΚΑ Α.Ε.: Ίδρυση μονάδας παραγωγής Βιοαερίου στη Κεραμωτή Καβάλας. Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη, έκδοση αδειών της μονάδας, εξοπλισμός, μελέτη και κατασκευή. Ολοκληρώθηκε. Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία ECOPROTECT TECHNOLOGIES ΕΠΕ.2
 
2-PICOVITS.A.: Ίδρυση μονάδας παραγωγής Βιοαερίου στη Ρουμανία. Μελέτη, κατασκευή εξοπλισμός. Ολοκληρώθηκε. Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία ECOPROTECT TECHNOLOGIES ΕΠΕ.1
 
3-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΣΤΑΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.: Ίδρυση μονάδας παραγωγής Βιοαερίου στην Προσοτσάνη Δράμας. Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη, έκδοση αδειών της μονάδας, εξοπλισμός. Υπό έγκριση.
 
4-ΒΙΟΒΕΡ Α.Ε.: Ίδρυση μονάδας παραγωγής Βιοαερίου στη Πρέβεζα. Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη, έκδοση αδειών της μονάδας, εξοπλισμός. Υπό έγκριση.
 
5-ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε.: Ίδρυση μονάδας παραγωγής Βιοαερίου στο Μεσοχώρι Λάρισας . Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη, έκδοση αδειών της μονάδας, εξοπλισμός. Υπό έγκριση.
 
6-ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ Ν. Ο.Ε.: Ίδρυση μονάδας παραγωγής Βιοαερίου στη Πτολεμαΐδα. Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη, έκδοση αδειών της μονάδας, εξοπλισμός. Υπό έγκριση.
 
7-ANSY
 
8-SYCHEN A.E.
 
 
Σημείωσεις:
1. Η εταιρεία μας συμμετέχει με ποσοστό 49% στην εταιρεία ECOPROTECT TECHNOLOGIES ΕΠΕ.