Ο λιπασματοποιητής AdvaComposter δημιουργήθηκε για να λιπασματοποιεί βιο-αποδομήσιμα οργανικά υποπροϊόντα απευθείας σε οργανικό λίπασμα, σε μορφή χονδρού κόκκου (pellets).

    


Το μηχάνημα εκτελεί 4 εργασίες:

• Χώνευση

• Παστερίωση

• Ξήρανση

• Πελετοποίηση

Βασικό πλεονέκτημα: Μετατρέπει τα οργανικά υποπροϊόντα με μέγιστη υγρασία 70% σε οργανικό λίπασμα μέσα σε 7-8 ημέρες, με διαρκή τροφοδοσία του κύκλου, χωρίς να απαιτούνται ένζυμα ή άλλα πρόσθετα, ενώ παρακάμπτει τη διαδικασία της περαιτέρω ωρίμανσης, μιας και δεν απαιτείται!!!

Ο λιπασματοποιητής AdvaComposter ανακυκλώνει :

  • Οικιακά οργανικά υποπροϊόντα
  • Ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα
  • Υποπροϊόντα σφαγείου κατηγορίας III ή κατηγορίας II μετά από Rendering
  • Λαχανικά
  • Γαλακτοκομικά προϊόντα
  • Λάσπες από βιολογικούς


Τελικό προϊόν

Το παραγόμενο οργανικό λίπασμα τύπου pellets, είναι άριστης ποιότητας, θεωρείται από τα καλύτερα της αγοράς σήμερα, είναι έτοιμο προς πώληση, είναι εύκολο στη χρήση, λόγω της μορφής του, ενώ δεν περιέχει ζωντανούς άγριους σπόρους.

Ο εξοπλισμός είναι του Αγγλικού οίκου ASM Group S.A.


 Τυποποιημένες Μονάδες Λιπασματοποίησης 

ADCOM
300A
600A
1500A
2500A
3500A
Α’ ύλη (tn/ εβδομάδα)
2.1
4.2
10.5
17.5
24.5
Αριθμός χωνευτήρων
1
1
1
1
1
Ενσωματωμένος σπαστήρας1
+  
+  
+  
+  
+  
Ομογενοποιημένη δεξαμενή
+  
+  
+  
+  
+  
Ελεγκτής υγρασίας
 
+  
+  
+  
+  
Αντλία λάσπης
+  
+  
+  
+  
+  
Μικροκύματα
 
+  
+  
+  
+  
Κάδοι λιπάσματος
 
+  
+  
+  
 
Σύστημα ελέγχου
 
+  
+  
+  
+  
Καταγραφέας δεδομένων
 
+  
+  
+  
+  
Εξουδετέρωση οσμών
Φίλτρο άνθρακα
Ψεκασμός νερού
Ψεκασμός νερού
Ψεκασμός νερού
Ψεκασμός νερού
Κατανάλωση /kg Α’ ύλης
0.14kw/kg
0.14kw/kg
0.12kw/kg
0.12kw/kg
0.10kw/kg
Ισχύς
1.5kw
3kw
6kw
10kw
12kw
Απαιτούμενο ρεύμα
240V/13A
415V/32A
415V/32A
415V/32A
415V/32A
Είδος ρεύματος
μονοφασικό
τριφασικό
τριφασικό
τριφασικό
τριφασικό
Διαστάσεις
4L x 1.7W x 2H
4L x 2W x 2.5H
5.5L x 3W x 3.5H
5.5L x 5.5W x 3.5H
6L x 6W x 3.5H
Βάρος (tn)
 3 tn
 4.5 tn
 9 tn
 14 tn
 12 tn

 

      Download Video