• Ο διαχωριστής Atritor είναι ένα μηχάνημα που διαχωρίζει το περιεχόμενο μιας συσκευασίας από τη συσκευασία (περιέκτης). Χρησιμοποιείται κύρια για το διαχωρισμό ληγμένων - ακατάλληλων τροφίμων ώστε να γίνει δυνατή η ανακύκλωσή τους.

     
  •  Με ποσοστό επιτυχίας 99% και άνω, τα στερεά και υγρά υλικά μπορούν να διαχωριστούν από την συσκευασία τους, μέσω ενός συνδυασμού φυγοκεντρικών δυνάμεων, αυτοπαραγόμενου αέρα ροής και μηχανικών ενεργειών.
     

 

Ο εξοπλισμός είναι του αγγλικού οίκου Atritor Limited.

 

Download Prospect

Download Video No.1

Download Video No.2

Download Video No.3

Download Video No.4

Download Video No.5

Download Video No.6