Η καινοτόμος τεχνολογία της βιοενίσχυσης ανήκει στην εταιρεία a-bioenergy Ltd, την οποία η εταιρεία μας εκπροσωπεί στην Ελλάδαστον τομέα της επεξεργασίας του χωνεμένου υπολλείματος από μονάδες βιοαερίου.

Στηρίζεται στην προσθήκη κατάλληλων μικροοργανισμων στο χωνεμένο υπόλειμμα προσφέροντας τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές τεχνικές επεξεργασίας:

  • Προσφέρει υγρό προς διάθεση κατάλληλο για κάθε χρήση.
  • Παρέχει άριστης ποιότητας οργανικό στερεό λίπασμα.
  • Εναλλακτικά το στερεό μπορεί να αυξήσει την παραγωγή βιοαερίου 15-30.
  • Απαιτεί πολύ μικρότερο χώρο.
  • Είναι εντελώς άοσμη.
  • Έχει πολύ μικρό χρόνο απόσβεσης (ακόμα και μικρότερο του 1 έτους)