ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

A) ΓΕΝΙΚΑ

 

Μέχρι σήμερα, πάνω από 250 εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών οργανικών υποπροϊόντων και αποβλήτων έχουν επιτυχώς εξοπλιστεί με το σύστημα της Gore.

  

  Το σύστημα της GORE εν συντομία επιτυγχάνει: 

  ·         σωστό αερισμό και πλήρη έλεγχο της κατάστασης του προϊόντος 

 ·         πλήρως κομποστοποιημένο προϊόν σε 6 – 8 εβδομάδες 

 

 ·         κάλυμμα μεμβράνης, αντιδιαβρωτικό, ανθεκτικό στα χημικά, μη βιοαποδομήσιμο, με εγγύηση χρήσης για 4 χρόνια (με ορίζοντα τουλάχιστον 6 – 8 χρόνων)

 

  ·         Η μεμβράνη επίσης, αποτελεί φράγμα στις οσμές.

 

 

1.      Μονάδα ελέγχου

2.      PC

3.      Σωλήνας στερέωσης μεμβράνης

4.      Αισθητήρας θερμοκρασίας

5.      Αισθητήρας οξυγόνου

6.      Μηχανισμός επικάλυψης

7.      Φυσητήρας αερισμού

8.      Κανάλι αερισμού

9.      Κάλυμμα της GORE

10.    Σύστημα αποχέτευσης

11.    Υδατοπαγίδα

Η καλυπτόμενη με μεμβράνη και ελεγχόμενου αερισμού διεργασία της κομποστοποίησης, βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, όσο αφορά τη μηχανική και την οικολογία. Ο χειρισμός της είναι εξαιρετικά απλός και ευέλικτος, με μικρούς χρόνους εκτέλεσης χειρισμών και υψηλή λειτουργική ασφάλεια. Τόσο τα στοιχεία, όσο και τα βήματα της διεργασίας περιγράφονται παρακάτω.

 

Β) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

Η εταιρεία GORE μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως χημικές βιομηχανίες, δημιούργησε και κατοχύρωσε την ειδική μεμβράνη επικάλυψης σειραδίων κομποστοποίησης.

Το σύστημα κομποστοποίησης της GORE αποτελεί πλήρως κλειστό σύστημα χωρίς την απαίτηση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 250 εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών οργανικών υποπροϊόντων και αποβλήτων έχουν επιτυχώς εξοπλιστεί με το σύστημα Gore.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος της GORE συνοπτικά είναι:

  • Δεν απαιτείται κτιριακή εγκατάσταση, προαιρετικά καλό θα ήταν να υπάρχει υπόστεγο για την παραλαβή και ανάμειξη της Α' ύλης με το βοηθητικό υλικό.

  • Απαιτεί σαφώς μικρότερο χώρο, έναντι κάθε άλλης μεθόδου κομποστοποίησης (συγκριτικά 2 τον/τ.μ. με ανοικτά σειράδια, έναντι 6-8 τον/τ.μ. με την μέθοδο της GORE).

  • Η μεμβράνη εξασφαλίζει σταθερότητα στην διεργασία της κομποστοποίησης, η οποία δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές συνθήκες και επιτυγχάνεται σταθερό αποτέλεσμα όλες τις εποχές του χρόνου.

  • Η μεμβράνη λειτουργεί ως βιοφίλτρο και δεν αφήνει τις οσμές να διαχυθούν στο περιβάλλον.

  • Η μεμβράνη δεν επιτρέπει στους μικροοργανισμούς να διαχυθούν στο περιβάλλον, έτσι διασφαλίζει για τους εργαζόμενους υγιές περιβάλλον εργασίας.

  • Το κόστος λειτουργείας της μονάδας είναι ελάχιστο, καθώς δεν απαιτείται καμία καθημερινή εργασία, μόνο η δημιουργία των σειραδίων.

  • Το κόστος συντήρησης είναι ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς η μεμβράνη δεν υφίσταται φθορά και έχει διάρκεια ζωής έως 8 χρόνια.

  • Η διαπερατότητα της μεμβράνης είναι χαμηλή και συνεπώς η υγρασία παραμένει μέσα στη μάζα της Α' ύλης και δεν απαιτείται καμία ύγρανση στη φάση της κομποστοποίησης παρά μόνο στην αρχή κατά την ανάμειξη της Α' ύλης με το βοηθητικό υλικό.

  • Δεν απαιτείται βιολογικός καθαρισμός.

  • Έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και ξήρανση του τελικού προϊόντος (κάτω από 20% σε υγρασία) απλά αλλάζοντας την μεμβράνη επικάλυψης του σειραδίου, χωρίς την κατανάλωση ενέργειας. Δηλαδή μπορούμε να παράγουμε RDF (καύσιμο από Βιομάζα) το οποίο είναι η Α' ύλη για παραγωγή οργανικού λιπάσματος.

 


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω έγγραφα:

Περιγραφή Συστήματος Κομποστοποίησης 

Προδιαγραφές Υλικού Επικάλυψης

Αναλυτικά Στοιχεία

http://www.gore.com/en_xx/products/fabrics/swt/index.html

 

Download Video